Pracownie Trzcianka


Pracownia gospodarstwa domowego

W pracowni gospodarstwa domowego wpajamy i utrwalamy pozytywne nawyki żywieniowe uczestników warsztatu. Uczestnicy w trakcie zajęć w pracowni zwracają szczególną uwagę na dbanie o własne bezpieczeństwo oraz przestrzegania ogólnych zasad higieny. Zajęcia prowadzone w pracowni gospodarstwa domowego uczą zaradności, odpowiedzialności i pracy zespołowej. Zdobywają też wiedzę na temat estetycznego podawania i przygotowywania posiłków. Uczestnicy przebywając na tej pracowni planują niezbędne zakupy, jak również kupują potrzebne produkty. Podczas prowadzonych zajęć zapoznają się ze sposobami przyrządzania prostych potraw, zup, sałatek, deserów, ciast. Poznają urządzenia kuchenne i zasady posługiwania się nimi. Pracują przy pomocy urządzeń AGD takich jak: roboty kuchenne, gofrownica, kuchenka mikrofalowa, zmywarka do naczyń, kuchenka elektryczna. Podopieczni na pracowni gospodarstwa domowego uczą się nakrywania i dekorowania stołów oraz odpowiedniego zachowania się przy stole. Osoby niepełnosprawne intelektualnie doskonale radzą sobie z czynnościami związanymi z nakrywaniem do stołów: układają serwetki, przygotowują odpowiednią ilość zastawy do ilości uczestników siedzących przy jednym stole. Po zakończonej pracy na pracowni, wykonują czynności porządkowe związane z myciem i wyparzaniem naczyń, sprzątaniem swoich stanowisk pracy oraz całej pracowni.

 


  Pracownia artystyczno-plastyczna 


W pracowni artystyczno-plastycznej prowadzone zajęcia pozwalają na satysfakcję z posiadanych jak i nowo nabytych umiejętności. Głównym celem zajęć jest kształtowanie poprzez sztukę umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Uczestnicy ćwiczą planowanie własnej pracy i odpowiedniego przygotowania stanowiska pracy. Utrwalają umiejętności prawidłowego doboru technik, uczą się dbania o porządek w miejscu pracy. Poznają i utrwalają zasady BHP, kształtują nawyk bezpiecznego i prawidłowego zachowania się przy stanowisku pracy. Wśród uczestników wyrabiana jest wrażliwość estetyczna, poczucie odpowiedzialności i wytrwałości w pracy. Uczestnicy  rozwijają swoją twórczość artystyczną,  kształtują umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi. Doskonalą  koordynację wzrokowo- ruchową, ćwiczą ruchy precyzyjne śródręcza i palców. Doskonalą umiejętności manualne, rozwijają wyobraźnię i kreatywności. Uczestnicy ćwiczą koncentrację uwagi na wykonywanej czynności, rozwijają umiejętności kontrolowania i korygowania wytworów swojej własnej pracy. Kształtują wyobraźnię przestrzenną, orientację przestrzenną i pamięć wzrokową

Cele realizowane są poprzez aktywne uczestniczenie w zajęciach, które umożliwiają:

- poznawanie i utrwalanie różnych technik pracy:

· techniki witrażu

· techniki embossimgu

· techniki gullingu

· techniki scrapbookingu

- poznawanie i utrwalenie różnych form plastycznych:

· rysunku; rysowanie ołówkiem, węglem, kredkami świecowymi, ołówkowymi, pastelami

· malarstwa; malowanie farbami plakatowymi, akwarelowymi, witrażowymi

· rzeźby; wykonanie prac z mas plastycznych, z masy solnej

- poznawanie i utrwalanie różnych technik dekoracyjnych:

·  wykonywanie prac techniką decoupage,

·  nauka i utrwalanie technik zdobniczych odlewów ceramicznych

·  metody transferu

·  wykonywanie dekoracji świątecznych

·  nauka i utrwalane technik zdobniczych na drewnianych elementach 

·  wykonywanie książek, kartek i obrazków okolicznościowych.

 


Pracownia ceramiczna


Uczestnicy pracujący w pracowni poznają różne formy i techniki lepienia w gliny przedmiotów użytkowych i artystycznych. Nabywają umiejętności wykonywania, zdobienia i wypalania ceramiki. Pracownia umożliwia poznanie różnych  techniki pracy w glinie  np.: technika wałeczków, plastra, kciuka, kulki i odlewów w formach gipsowych oraz sposoby ich zdobienia i szkliwienia. Poprzez formowanie, lepienie w glinie rozwijana jest sprawność manualna, koordynacja wzrokowo-ruchowa, wyzwalane są zainteresowania artystyczne. Glina stwarza naszym podopiecznym nieograniczone możliwości realizacji ich pomysłów, zostaje poruszona wyobraźnia twórcza. To właśnie z gliny powstają piękne wazony, kubki, obrazki, misy, biżuteria i inne ceramiczne wyroby. Na zajęciach wyposażamy także uczestnika w takie umiejętności i sprawności, które przygotowują do realizacji zadań życia codziennego oraz podejmowania różnych ról społecznych w jego środowisku. Poprzez uczestnictwo w zajęciach wyrabiamy cechy takie jak: punktualności, systematyczności, odpowiedzialności, zaangażowanie, które są niezbędne do podjęcia pracy. Pracownia ceramiczna ma na celu stworzenie warunków do własnej ekspresji i samorealizacji działań twórczych. Rozwija poczucie piękna i wrażliwości. Pracownia stolarska


Celem pracowni stolarskiej jest usprawnienie funkcji manualnych uczestników oraz zainteresowanie  ich pracą w drewnie. Zajęcia w pracowni obejmują swym zakresem zarówno zdobywanie wiadomości teoretycznych, jak i nabywanie umiejętności praktycznych potrzebnych przy ręcznej obróbce drewna i materiałów drewnopodobnych. Podczas terapii podopieczni nabywają umiejętności posługiwania się podstawowymi  narzędziami stolarskimi. Wykonują prace renowacyjne i użytkowe:  szkatułki, ramki, karmniki dla ptaków, pomoce dydaktyczne oraz dokonują naprawy mebli i innych sprzętów. Najchętniej zajmują się obróbką wykończeniową drewna (np. szlifowanie papierem ściernym oraz szlifierką)


 Pracownia multimedialno-społeczna 


Głównym celem programowym jest pomoc w zdobywaniu i utrwalaniu podstawowych umiejętności pracy z komputerem i rozszerzaniu wiedzy, a także poznawanie świata za pomocą oprogramowania edukacyjnego oraz witryn  internetowych. Praca z komputerem wspomaga rozwój koordynacji wzrokowo ruchowej i jest dostosowana do indywidualnych potrzeb w rozwijaniu swoich uzdolnień  i zainteresowań. Poznanie funkcjonowania systemu operacyjnego Windows, oprogramowania biurowego i narzędziowego pozwala na zarządzanie plikami i folderami, naukę edycji tekstu, obróbkę materiału multimedialnego, drukowanie, skanowanie, kopiowanie dokumentów i nośników danych. Za pomocą Worda tworzona  jest dokumentacja wykorzystywana na potrzeby Warsztatu i innych pracowni. Programy graficzne służą do przygotowania kartek okolicznościowych , zaproszeń , dyplomów. 
Dodatkowo celem pracowni jest przygotowanie uczestników WTZ do pełnego, aktywnego, wartościowego i maksymalnie niezależnego uczestnictwa w życiu społecznym. Poprzez codzienne zadania kształtowana jest społeczna zaradność, samodzielność oraz umiejętność współżycia społecznego.

 

 Rehabilitacja ruchowa

W sali rehabilitacyjnej uczestnicy mogą korzystać z różnych form usprawniania ruchowego. Prowadzony jest indywidualny program i tok usprawniania ruchowego, którego celem jest przywracanie, rozwijanie i kształtowanie zaburzonych, a niekiedy utraconych funkcji ruchowych z jakimi zmagają się nasi podopieczni.W ramach zajęć rekreacyjno ruchowych prowadzone są gry i zabawy pozwalające budować i rozwijać potencjał zdrowotny, biologiczny i psychiczny uczestników. Wyrabiają one zdolności motoryczne, ale także pewność siebie.

Przeprowadzone są zajęcia:

·          ogólnokondycyjne z przyborami na materacach, w różnych pozycjach ułożeniowych

przed lustrem, przy drabinkach, w celu korygowania wad postawy i poprawy ogólnej kondycji fizycznej,

·          ćwiczenia na sprzęcie rehabilitacyjnym na sali ćwiczeń, odpowiednio dobranym do danej dysfunkcji narządu ruchu uczestnika, gdzie znajdują się takie przyrządy jak bieżnia, rotor, wiosła, atlas, także przybory: piłki, woreczki, ciężarki  

·          ćwiczenia specjalistyczne, indywidualne dla osób wymagających usprawniania biernego, ćwiczeń w odciążeniu, wspomaganych i samo wspomaganych po mózgowym porażeniu dziecięcym i niedowładach,

·          zajęcia przygotowujące do zawodów sportowych, spartakiad  

·          inne formy aktywności ruchowej: koszykówka, piłka nożna, tenis stołowy, gry zespołowe

 Nasi uczestnicy biorą udział w wielu zawodach i spartakiadach sportowych. Z zawodów wracają z medalami, dyplomami, upominkami, ale przede wszystkim z uśmiechami na twarzach.

 


 


 

  

Nasi Partnerzy