O nas

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Trzciance powstały 1 czerwca 2001 roku. Jest to placówka pobytu dziennego, której celem jest :

 • aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
 • rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej
 • rozwijanie umiejętności przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej
 • ogólne usprawnianie
 • rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcia pracy w zakładzie aktywizacji zawodowej lub innej pracy zarobkowej albo szkolenia zawodowego

W Warsztatach Terapii Zajęciowej w Trzciance działa sześć pracowni :

 • gospodarstwa domowego
 • artystyczno - plastyczna
 • multimedialno- społeczna
 • stolarska
 • ceramiczna
 • rehabilitacji ruchowej


Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wieleniu powstały 5 grudnia 2003 roku. Zajęcia odbywają się  w budynku, w którym wcześniej była Szkoła Specjalna, do której część uczestników uczęszczała. Zajęcia w warsztacie odbywają się od poniedziałku do piątku od godziny 8 do 15, przez 11 miesięcy w roku.

Warsztatach Terapii Zajęciowej w Wieleniu działa sześć pracowni :

 • stolarnia regionalna
 • gospodarstwa domowego
 • tkacko-krawiecka
 • komputerowo-fotograficzna
 • artystyczno-plastyczna
 • aktywizacji zawodowej

 

  

Nasi Partnerzy