Kadra

Katarzyna Matuszczak - Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej

Alicja Łysiak- zastępca kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej


 Krystyna Witkowska - specjalista ds. kadrowych i administracji, pracownik socjalny,  pielęgniarka


 

 

 

 

 

 

 

  

Nasi Partnerzy