Aktualności

2020.05.15

Wsparcie uczestników WTZ 500 zł

Szanowni Państwo.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program wsparcia osób niepełnosprawnych dla których zostały zawieszone zajęcia w placówkach wsparcia dziennego m.in. Warsztatach Terapii zajęciowej. Jest to wsparcie finansowe. Za 3 miesiące marzec, kwiecień, maj można uzyskać dodatkowe środki dla uczestników w kwocie 1500z ł. Wnioski należy składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Mickiewicza 50, 64-980 Trzcianka w formie elektronicznej lub papierowej. Poniżej pod artykułem znajduje się link z poradnikiem jak krok po kroku uzyskać dofinansowanie i jak złożyć wniosek. Z pytaniami proszę się kierować z pracownikami PCPR pod nr tel. 660-492-421. Ważna informacja!! Rodzice, którzy w danym miesiącu pobierali świadczenie opiekuńcze ( opiekę nad uczestnikiem ) nie mogą skorzystać ze wsparcia ale tylko za dany miesiąc. Np. jeśli rodzic/opiekun był na opiece nad uczestnikiem w marcu, nie może składać wniosku za marzec. Za pozostałe miesiące tj. kwiecień, maj można składać.

Poradnik znajduje się w linku poniżej: http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/961406;jsessionid=5FFBFD11B3BC6F3E8B72458E6547A713?fbclid=IwAR2Pmfw3nq6QN0LevQcmyxY4AneHD2mVeZQJIOJh_RbG_H7JSHqfJKglH8Y Warsztaty Terapii Zajęciowej "Caritas"

Nasze projekty

VI 2015 Projekt numer 1
krótki opis
VI 2015 Projekt numer 2
krótki opis
VI 2015 Projekt numer 3
krótki opis
VI 2015 Projekt numer 4
krótki opis

Nasi Partnerzy